Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 31 - Peter van 't Riet - 2020
26 maart

Beste lezer,

Wie had na de verzending van mijn vorige nieuwsbrief in december kunnen bevroeden, in wat voor wereld we drie maanden later terecht zouden komen? Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen en ons leven flink door elkaar geschud. Mijn vrouw en ik zijn tot nu toe gelukkig gespaard gebleven en ik wens u allen hetzelfde toe voor de komende maanden. Door de hele situatie is ook de inhoud van deze nieuwsbrief wat anders dan u gewend bent.

Lezingen en leerdiensten

Na de laatste lezing die ik nog in Dieren heb gehouden over de inhoud van het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu zijn al mijn verdere lezingen en leerdiensten uit de agenda gehaald. Wat het najaar van 2020 ons gaat brengen, weten we niet. Er staan inmiddels een vijftal lezingen in de planning (zie de pagina Agenda op mijn website), maar of die kunnen doorgaan, moet later in het jaar maar blijken. Uitnodigingen voor het voorjaar van 2021 kunnen wel worden gemaakt. Ik ga ervan uit dat de situatie dan weer min of meer normaal zal zijn. Ook de vervallen lezingen kunnen in dat jaar weer ingepland worden.

Inmiddels is er een nieuwe lezing aan mijn aanbod toegevoegd: Verzoening in Bijbels perspectief. Aan de hand van de verhalen over Jakob en Ezau wordt besproken wat in de Hebreeuwse Bijbel onder verzoening wordt verstaan. Voor de andere onderwerpen kunt u de rubriek Lezingen op mijn website raadplegen. Voor zakelijke informatie over de lezingen kunt u terecht op de website van Folianti.

Een nieuwe brochure in de Folianti-reeks: Het Onze Vader - Een Joods gebed
In de Folianti-reeks is nr. 42 verschenen over Het Onze Vader. Omdat in deze maanden mijn lezingen zijn vervallen, heb ik de inhoud van de lezing over het Onze Vader verwerkt in een brochure. Hopelijk kan ik u zo toch nog van dienst zijn met enig interessant leeswerk. Wilt u meer weten over de inhoud van de brochure klik dan hier. Wilt u de brochure bestellen klik van hier.

Wegwijzer door mijn boeken en brochures
Tijdens lezingen krijg ik bij de boekentafel soms de vraag: "Welk boek raadt u mij aan om mee te beginnen?" Ik kan mij voorstellen dat dat wel eens lastig te bepalen is, als je niet een heel specifieke interesse hebt in één bepaald onderwerp. Daarom heb ik op mijn website een pagina geplaatst met een "Wegwijzer", bedoeld voor wie zich een indruk wil vormen welke van mijn publicaties geschikt zijn om mee te beginnen en welke aansluitend gelezen kunnen worden. In twee kolommen zijn er vier rubrieken opgenomen. Linksboven: 'Het joodse karakter van de evangeliën'. Rechtsboven: 'De Hebreeuwse Bijbel verkennen'. Door even te scrollen komt u linksonder bij: 'Kennismaken met Paulus' en rechtsonder bij: 'Verdieping in het Jodendom'. Ik hoop dat deze wegwijzer u kan helpen uw weg door de boeken en brochures te vinden.

Vragen&Antwoorden rubriek 
In de rubriek Vragen&Antwoorden op mijn website staat weer een nieuw item. Deze keer over de vraag waar het Jodendom vandaan komt en wat er de kern van uitmaakt. Niet zo makkelijk om te beantwoorden. Ik heb ervoor gekozen geen theologisch, maar een godsdienst-historisch antwoord te geven. Ik ben benieuwd of het nieuwe vragen oproept.

Tot slot
Ik hoop dat u allen gezond door deze moeilijke tijden heen komt. Ik vind het in elk geval bemoedigend dat kosten noch moeiten gespaard worden om de meest kwetsbaren in onze samenleving tegen het virus te beschermen. Niet alleen worden er enorme prestaties geleverd in de gezondheidszorg, ook wordt het hele maatschappelijke leven ervoor aangepast - hoe moeilijk dat voor velen ook is - en bovendien wordt overal in de wereld hard gewerkt aan onderzoek om het virus de baas te worden. Ondanks de vele slachtoffers waar we om treuren, maken al die positieve inspanningen toch ook iets zichtbaar van de messiaanse tijd die hopelijk ooit eens zal aanbreken.

De volgende nieuwsbrief kunt u bij leven en welzijn verwachten na de zomer.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet