Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 32 - Peter van 't Riet - 2020
7 september

Beste lezer,

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik op het hoogtepunt van de coronapandemie geschreven: "Ik vind het in elk geval bemoedigend dat kosten noch moeiten gespaard worden om de meest kwetsbaren in onze samenleving tegen het virus te beschermen." Ook schreef ik dat al die positieve inspanningen iets zichtbaar maakten van de messiaanse tijd die hopelijk ooit eens zal aanbreken."

Inmiddels zijn we een aantal maanden en ervaringen verder. We weten nu dat er ook veel mis is gegaan bij de aanpak van het virus, met name in de verzorgings- en verpleeghuizen. Desondanks zijn veel inspanningen die het personeel in de zorginstellingen geleverd heeft, hartverwarmend geweest. Laten we ons een realistisch beeld van de messiaanse tijd vormen: af en toe vlamt die op door de gewone alledaagse wereld heen. De weg ernaartoe is een weg van vallen en opstaan, waarop we steeds bereid moeten zijn van onze fouten te leren. Het is te hopen - in deze tijd waarin het virus weer de kop opsteekt - dat iedereen en alle betreffende beleids- en uitvoeringsinstanties daartoe bereid zijn.

Engelse vertaling van het boek
Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu
   
 
 
Twee jaar lang werkten Dick Broeren en ondergetekende aan de vertaling van mijn boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Nu is deze vertaling onder de titel Paul, a Hellenistic Jew? verschenen bij uitgeverij Folianti in een paperback zowel als een e-book editie. Beide zijn te koop op Amazon.com.

Dick Broeren heeft er een prachtige vertaling van gemaakt, die niet alleen het origineel zuiver weergeeft, maar ook nog eens prettig leesbaar is voor "native as well as foreign readers". Mocht u Engelstalige familie of vrienden hebben die in het onderwerp geïnteresseerd zijn, dan kunt u het boek als paperback bij Amazon.com bestellen en het hun als cadeau laten toesturen. Het boek is niet rechtstreeks bij Folianti.com verkrijgbaar.
 
Lezingen en leerdiensten

In het voorjaar zijn veel van mijn lezingen en leerdiensten wegens de coronapandemie vervallen. Voor het najaar staan er weer voorzichtig enkele gepland (zie de pagina Agenda op mijn website), maar of die kunnen doorgaan, zal bij het naderen van de datums blijken. Uitnodigingen voor het voorjaar van 2021 kunnen weer worden gemaakt. Ik hoop dat de situatie dan weer min of meer normaal zal zijn.

Aan de lijst met lezingen die ik verzorg, is een lezing toegevoegd over Joodse scheppingsverhalen. Wat is de betekenis van de vaak fabelachtige scheppingsverhalen die de rabbijnen in de loop van de eeuwen vertelden? Dachten ze werkelijk dat de wereld zo was ontstaan? Of was het ze om iets anders te doen? De lezing gaat grotendeels over de inhoud van de gelijknamige brochure in de Folianti-reeks (zie de afbeelding hiernaast).

 

Artikel over Jezus' gelijkenis van de talenten resp. ponden

 

In de rubriek Artikelen - Nieuwe Testament is een artikel geplaatst over twee gelijkenissen van Jezus: die van de talenten (Matteüs 25:14-30) en die van de ponden (Lukas 19:11-27). Hoewel beide gelijkenissen veel gemeen hebben, zijn er ook grote verschillen die de uitleg ervan totaal anders maken.

Dat is ook niet zo vreemd, want Matteüs en Lukas hebben beiden een heel andere weg naar de messiaanse tijd uitgestippeld, zoals ik in het boek 'Lukas versus Matteüs' heb laten zien.

Voor het artikel: klik hier.

Vragen&Antwoorden rubriek 
In de rubriek Vragen&Antwoorden op mijn website staan weer een aantal nieuwe items. Mijn antwoorden zijn natuurlijk niet bedoeld als "de laatste waarheid", ook niet voor mijzelf. Als lezer kunt u zelf wel uitmaken of mijn opvattingen iets kunnen bijdragen aan uw eigen zoek- en leerproces. Zo kreeg ik
 een vraag over het boek 'God ervaren' van Friedrich Weinreb. Mijn antwoord vindt u onder Joodse mystiek (2). Het zal na lezing daarvan duidelijk zijn dat ik niet zo'n fan ben van mystiek, ook niet van joodse mystiek. Maar wie daar wel zin en troost in vindt, kan rekenen op mijn respect.

Een tweede vraag betrof het verhaal over Elia in 1 Koningen 19 en speciaal de vreemde opdracht om een vijandelijke koning te zalven, die Elia krijgt in het vijfde vers van dat hoofdstuk. Als je de intrigerende verhalen over de profeten Elia en Elisja leest, kom je allerlei eigenaardigheden tegen die veel vragen oproepen. Mijn reactie op de gestelde vraag is te lezen onder Elia-verhalen (1).

Naar aanleiding van bovengenoemd artikel over de gelijkenissen van de talenten resp. ponden kwamen er drie vragen binnen. De beantwoording is te vinden in de rubriek V&A Nieuwe Testament onder Gelijkenissen (6), (7) en (8).
 
Ook de wonderen van Jezus in de evangeliën riepen een drietal vragen op. Welke betekenis kunnen die voor moderne bijbellezers nog hebben tegen de achtergrond van de joodse traditie en de moderne tijd? Alle drie vragen heb ik in één item van een reactie voorzien onder het kopje Wonderen (1).
 
Tot slot was er nog een vraag over het verschil in opvatting over profetie in Christendom en Jodendom. Ik heb die maar bij de rubriek 'V&A over de Bijbel' ondergebracht, omdat de vraag was toegespitst op de interpretatie van enkele bijbelteksten.
 
Actie voor behoud van de synagoge van Deventer
 
Het behoud van de fraaie synagoge van Deventer heeft de afgelopen jaren al heel wat stof doen opwaaien. Na gebruik als Christelijk-Gereformeerde Kerk viel het gebouw in handen van een vastgoedontwikkelaar en werden er plannen gemaakt voor commercieel gebruik. Kennelijk zijn die nu weer van de baan. Momenteel staat het gebouw te verpieteren, terwijl het - ook in officiële stukken van de gemeente - een gebouw is met grote architectonische, historische, maatschappelijke en culturele waarde.
 
Wel staat de synagoge momenteel op de shortlist van vijf mooiste en waardevolste monumenten van Deventer. Op 1 september startte de verkiezing van het allermooiste monument. Dat wil ik graag onder uw aandacht brengen. U kunt eraan meehelpen dat het gebouw hoog eindigt in deze verkiezing. Dit zou een signaal kunnen zijn om dit historische erfgoed een nieuw leven in te blazen.
 
Wil je voor de synagoge stemmen, ga dan meteen naar de betreffende website
 
Stemmen kan tot 10 september 2020.

Tot slot
Ik hoop dat u allen deze lastige coronatijd goed doorkomt en dat er snel een vaccin mag komen om het normale leven weer te kunnen opnemen.

De volgende nieuwsbrief kunt u bij leven en welzijn verwachten in de loop van het najaar.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet