Vraag&Antwoord

De andere discipel in het vierde evangelie (1) - Peter van 't Riet
Kan in de kring van de hogepriester bekend geweest zijn dat de

Vraag: In uw boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus over het vierde evangeliekomt komt de scène ter sprake waar 'de andere leerling' met Petrus het huis van de hogepriester binnengaat. Dan wordt tot tweemaal toe aan Petrus de vraag gesteld: Ben jij ook niet een leerling van Jezus? Mag ik daaruit concluderen dat de 'andere leerling' in die kring bekend was als leerling van Jezus?

Antwoord: Mijn antwoord op uw vraag is bevestigend. Het kan ook eigenlijk niet anders. In Johannes 18:15 lezen we, dat Simon Petrus Jezus volgde samen met een "andere discipel". Die was dus ook bij de gevangenneming aanwezig geweest. In datzelfde vers lezen we dan dat die andere discipel een bekende van de hogepriester was en mét Jezus het paleis van de hogespriester binnenging. In vers 16 wordt die relatie met de hogepriester nog eens herhaald, vóórdat hij Petrus naar binnen loodst. De vraag van de slavin sluit helemaal aan bij uw veronderstelling: "jij behoort toch ook tot zijn leerlingen", net zo als die ander!

Mijn wedervraag aan u is dus: op grond waarvan zouden we eraan moeten twijfelen dat men in de kring van de hogepriester wist, dat de "andere discipel" een leerling van Jezus was? Vergeet niet dat alleen Jezus werd opgepakt, niet zijn discipelen, alhoewel daar in het geval van Petrus alle aanleiding toe was. Hij had immers Malchus een oor afgeslagen (Johannes 18:10)?

Voor de goede orde moet vermeld worden dat de hogepriester in wiens huis dit verhaal zich afspeelt, niet de dienstdoende hogepriester Kajafas was, maar zijn schoonvader Annas, die al eerder hogepriester was geweest. Wellicht is deze enscènering door de evangelist zo gekozen om te laten zien dat Annas genuanceerder in de kwestie stond dan Kajafas, die Jezus tenslotte al eerder ter dood had veroordeeld (Johannes 11:49-50).
 


This is the website of Peter van 't Riet