Lezing

Lezing over een Bijbelgedeelte - Peter van 't Riet - 2020

Over verschillende Bijbelgedeelten kan een lezing worden gegeven. In de lezing wordt de tekst van het betreffende Bijbelgedeelte nauwkeurig gevolgd aan de hand van een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse grondteksten. Van woorden en begrippen worden de joods-bijbelse betekenissen uitgelegd en het verhaal wordt zo veel mogelijk geplaatst in de tijd waarin het is ontstaan. Waar mogelijk wordt vanuit de betekenis die het verhaal toen heeft gehad, gezocht naar betekenis voor vandaag.

Bijbelverhalen waarover een avondvullende lezing verzorgd kan worden, zijn:

  • Het Paradijsverhaal (Genesis 3)
  • Kaïn en Abel (Genesis 4)
  • Het Zondvloedverhaal (Genesis 6-9)
  • De binding van Izaak (Genesis 22)
  • Jozef en zijn broers (Genesis 37)
  • De genezing van een verschrompelde hand (Lukas 6:6-11)
  • De gelijkenis van de vasthoudende weduwe (Lukas 18:1-8)
  • De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31)

De lezingen worden ondersteund met dia's, zodat de deelnemers het verhaal kunnen meelezen op het scherm. De lezingen heeft een open karakter. Op elk moment kunnen er vragen worden gesteld.


This is the website of Peter van 't Riet