Vraag&Antwoord

Paulus en Handelingen (2) - Peter van 't Riet - 2018
Wat bedoel je als je zegt dat de visioenen van Paulus ongetwijfeld echt waren?

Vraag : Bij het nog eens lezen van je antwoord op de vraag over Paulus’ visioenen bij Paulus en Handelingen (1) schrijf je dat zijn visioenen ‘ongetwijfeld echt zijn’. Bedoel je dan echt voor Paulus? Of ook echt in de zin van herhaalbaar voor anderen, zodat je er een algemene waarheid aan kunt ontlenen?

Antwoord : Met echt bedoel ik dat hij zijn visioenen echt heeft gehad, dus ze niet heeft verzonnen, en dat hij er oprecht van overtuigd was dat ze waar waren, dus hem een kijkje in de hemelse werkelijkheid gaven. Vandaag kunnen we daar kritischer tegenover staan. Er zijn zoveel totaal verschillende visioenen uit de Oudheid bekend, niet in het minst uit de joods-apocalyptische literatuur van die tijd, die Paulus vermoedelijk beïnvloed heeft. Het is niet uit te sluiten dat sommige van die visioenen bedacht of geredigeerd zijn om een theologische boodschap over te brengen. Ze zijn dan vergelijkbaar met midrasjiem (leerverhalen) en zijn niet minder waardevol dan preken of andere theologische verhandelingen. Een visioen is in dat geval een literaire vorm om een theologische opvatting te verwoorden/verbeelden. Bij Paulus gaat het waarschijnlijk om meer dan een literaire vorm. Dat blijkt ook uit zijn terughoudendheid bij het geven van details over zijn visioenen. Zijn beroemde paradijsvisioen over de derde hemel bijvoorbeeld (2 Korinthiërs 12) is - hoe summier ook - nog het uitvoerigste. Bovendien schrijft hij dat visioen nog aan een gefingeerde persoon toe ook. We kunnen dus aannemen dat Paulus oprecht van mening was dat hij de hemel van binnen had gezien. Maar daarom hoeven wij vandaag zijn wereldbeeld nog niet over te nemen.


This is the website of Peter van 't Riet