Vraag&Antwoord

Vergeving (4) - Peter van 't Riet - 2017
Wat betekent Jezus' uitspraak over 70 maal 7 maal vergeven? Is dat niet onmogelijk?

Vraag : In de Tora staat dat je een mens alleen kunt vergeven als zij/hij daar zelf om vraagt, je ontneemt hem anders de kans een juist mensbeeld te ontwikkelen. In het christendom wordt vaak gesuggereerd dat jij moet vergeven zonder dat er om vergeving gevraagd wordt. Dat kan dan toch niet? Het is een omkering van de  bovenstaande regel. En wat betekent het dan dat Jezus het aantal keren van vergeven 70 maal 7 maal noemt. Dat lijk oneindig. Zo vaak zal een overtreder toch niet om vergeving vragen?

Antwoord : Dat je een mens niet mag vergeven die er niet zelf om vraagt, staat zo letterlijk niet in de Tora, maar het is wel de hele teneur van de Tora en het is af te leiden uit diverse verhalen in de rabbijnse literatuur die het thema (in verhaalvorm) behandelen. Waar het om gaat is dat je iemand anders de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden ontneemt.

Het klopt dat in het christendom nogal eens het omgekeerde wordt aanbevolen, soms zelfs min of meer geëist, wellicht op grond van de uitspraak van Jezus die je noemt. Maar het gaat Jezus niet om 70 x 7 keer vergeving vragen en geven voor dezelfde overtreding, maar voor 70 x 7 overtredingen. Als iemand steeds weer in zijn oude fouten valt en er steeds weer spijt van heeft, zal de neiging sterk zijn om vergeving te onthouden. De uitspraak is een typische Joods-Oosterse wijze van spreken in superlatieven. Wat de uitspraak bedoelt te zeggen is dat je oneindig vaak bereid moet blijven iemand te vergeven die er (elke keer opnieuw) oprecht berouw van heeft. 

Zo heel eigenaardig is deze uitspraak nu ook weer niet. Neem bijvoorbeeld een huwelijksrelatie waarin veel spanningen voorkomen en de echtelieden gemakkelijk in ruzie met elkaar vallen. Die relatie kan alleen blijven bestaan als beide partijen ook steeds weer bereid zijn elkaar om vergeving te vragen en elkaar vergeving te geven voor alle vervelende dingen die je tegen elkaar zegt en doet als je ruzie maakt. Bereidheid je eigen rol kritisch te bekijken, spijt te betonen van nare woorden en daden en bereid zijn ook de ander te vergeven kan een relatie in stand houden waardoor er plaats kan blijven voor veel mooie en vreugdevolle momenten.


This is the website of Peter van 't Riet