Vraag&Antwoord

Gelijkenissen (5) - Peter van 't Riet - 2016
Wat is de betekenis van Jezus' gelijkenis van het groene en dorre hout in Lukas 23:31?

Vraag : Wat is de betekenis van Jezus' korte gelijkenis in Lukas 23:31 "Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden?"

Antwoord : De tekst waarnaar je vroeg, "Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden?" (Lukas 23:31), maakt onderdeel uit van Lukas' verhaal over Jezus' gang naar het kruis (Lukas 23:26-32). Als je deze perikoop naleest, zul je overeenkomsten zien met Jezus' woorden over Jeruzalem twee hoofdstukken eerder (Lukas 21:20-24). De woorden die Lukas daar Jezus laat uitspreken, zijn duidelijk ingekleurd door de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ (Lukas schreef 20 jaar nadien). Je kunt Lukas 21 lezen als een enigszins omfloerste waarschuwing tegen de gevolgen van een gewapende opstand. In Jezus' dagen hing zo'n opstand "in de lucht" en in Lukas' dagen had die plaatsgevonden.

Hier, in 23:26-32, wordt Jezus door de Romeinen ter dood gebracht. Lukas maakt een vergelijking tussen zijn kruisdood (door de Romeinen) en de val van Jeruzalem (ook door de Romeinen): Dochters van Sion, weent niet over mij, er staat jullie nog iets veel ergers te wachten. De zin: "Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden?", kan in dit verband (vanuit Lukas' perspectief) alleen maar betekenen: Als zij (de Romeinen) dit al aan Jezus (het groene hout) doen, dan zullen zij het opstandige Jeruzalem (het dorre hout) beslist niet beter behandelen.


This is the website of Peter van 't Riet