Lezing

Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie - Peter van 't Riet - 2020

Een van de grondhoudingen waartoe de Tora de mens oproept is het doen van barmhartigheid. In deze lezing wordt uiteengezet welke rol barmhartigheid speelt in het jodendom en waarin dit verschilt van het christendom.

Na een inleiding over de betekenis van 'Tora' en het mensbeeld van de Tora komen aan de orde: barmhartigheid in het christendom en in het jodendom, sociale gerechtigheid, naastenliefde en daden van vriendschap (persoonlijke hulpverlening). Uitgelegd wordt hoe men in het jodendom op basis van de Tora omgaat met recht, rechtspraak, armenzorg, ondersteuning van zieken en stervenden, begraven van doden en troosten van treurenden.

Deze lezing is ontleend aan hoofdstuk 4 van Het mensbeeld van de Tora en wordt ondersteund met dia's.


This is the website of Peter van 't Riet