Vraag&Antwoord

Avondmaal/Eucharistie (2) - Peter van 't Riet - 2015
Is het eten van Jezus' lichaam en het drinken van zijn bloed bij het avondmaal niet in strijd met de joodse spijswetten?

Vraag : Wat is de betekenis van het eten van Jezus' lichaam (het brood) en het drinken van zijn bloed (de wijn) in de verhalen over Jezus' laatste avondmaal? Is dit niet in strijd met de joodse spijswetten?

Antwoord : Wijn en bloed zijn beelden voor iemands 'leven/daden'. Brood en lichaam zijn beelden voor iemands 'leer/onderwijs'. Het eten van brood "als het lichaam van Jezus" en het drinken van wijn "als zijn bloed" zijn symbolische handelingen waarmee je op een praktische wijze uitdrukking geeft aan je wens om je eigen leven in te richten op basis van wat Jezus "gedaan en geleerd heeft" (vergelijk "doen en leren" in Handelingen 1:1). Omdat je in werkelijkheid alleen maar brood en wijn consumeert, kom je niet in conflict met de spijswetten. De handeling blijft geheel symbolisch als een "taal van daden". Op zich hoeft deze beeldspraak dus niet in strijd te zijn met de joodse spijswetten en het jodendom. Dat wordt het pas op het moment dat je er onjoodse betekenissen aan gaat verbinden.


This is the website of Peter van 't Riet