Lezing

Lezing Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend in de Tora, en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtegoed het meest met de Tora verwant is.

Dan ook komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag. De mens, die volgens de Tora de partner van God is in het scheppingsproces, heeft naast zijn eigen menselijke ervaring ook het klankbord van de Tora nodig om zijn weg in deze wereld te kunnen vinden.

Indien gewenst kunnen interessante vergelijkingen worden gemaakt met de mensbeelden van het orthodoxe christendom en de islam.

De inhoud van deze lezing is ontleend aan het boek Het mensbeeld van de Tora.


This is the website of Peter van 't Riet