Vraag & Antwoord

Chronologie van Jezus' laatste dagen (4) - Peter van 't Riet - 2012
Is Jezus nu gekruisigd op de 14e of op de 15e van de maand nissan?

Vraag : In je boek: "Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus" zijn op pagina 293 alle gebeurtenisen rond 14 t/m 16 nissan in een tabel opgenomen. Dit overzicht laat de lezer een onderling verschil van één dag zien tussen de synoptische evangeliën en het vierde evangelie (van Johannes/Lazarus). Bij Marcus wordt Jezus op de 15e nissan gekruisigd, in het vierde evangelie op de 14e nissan. Jij hebt mij de evangeliën leren lezen als midrasjvertellingen, een openbaring, maar ik kan mij haast niet voorstellen dat in die tijd die gebeurtenissen plaats vonden op een feestdag, de eerste dag van Pesach (15 nissan). De vraag is dus of de inwoners van Jeruzalem, plus de grote toeloop van pelgrims uit de provincie en de diaspora, dat op die dag acceptabel vonden? Het vierde evangelie met de kruisiging op 14 nissan spreekt mij wat dit betreft veel meer aan.

Antwoord : Je vraag over de accepteerbaarheid van de datum kan over beide kruisigingsmomenten gesteld worden. Ook een kruisiging op de middag van 14 nissan, wanneer heel Jeruzalem bezig is de paaslammeren te slachten en te braden voor de sedermaaltijd 's avonds, zou historisch gezien op grote verontwaardiging kunnen rekenen bij alle bewoners en pelgrims. Je moet beide verschillende gangen van zaken in de evangeliën dan ook niet lezen als historisch bedoeld, maar als "theologisch" bedoeld. Ze leggen beide een andere verbinding met de joodse liturgische levenspraktijk. Historisch gezien hoef je dus geen keuze te maken. Als Jezus historisch gezien inderdaad gekruisigd is rond het paasfeest, dan zal dat eerder op een van de dagen daarna zijn gebeurd als de pelgrims Jeruzalem weer aan het verlaten waren of al verlaten hadden (ter afschrikwekkend voorbeeld van wat er met je gebeurt als je je tegen de Romeinse macht verzet). Maar ook dat is een speculatieve "datum", want historisch gezien weten we het gewoon niet precies.


This is the website of Peter van 't Riet