Liturgische teksten

Psalm 81 - Vertaling: Peter van 't Riet - 2011

Psalm 81

Deze psalm werd elke donderdagochtend in de tempel gezongen door de LevIeten. Het slot van de psalm (vers 15-17) laat zich zo lezen, dat wie zijn haat (tegenstand) tegen Israël laat varen en het respectvol behandelt, samen met Israël een goede toekomst tegemoet gaat.

1. Voor de leider van het koor. Op het gittietische instrument. Van Asaf.

2. Juicht voor God, die onze kracht is,
blaast op de hoorn voor de God van Jakob.
3. Heft een lied aan, laat klinken de pauk,
de lieflijke harp en de luit.
Blaast op de ramshoorn (zoals) bij Nieuwe Maan,
als de maan bedekt is op onze feestdag.
5. Want een traditie is het voor Israël,
en de God van Jakob heeft er recht op.

6. Een waarschuwing richtte God tot Jozef,
toen Hij tegen Egypte optrok.
Toen hoorde ik een taal, die ik niet had gekend. (Hij sprak:)

7. "Ik heb toch jullie schouders van de last bevrijd?
En jullie handen zijn toch vrij van de draagmand?
8. In nood heb je tot Mij geroepen
en ik haalde je er uit.
Ik antwoordde je toch, gehuld in donderwolken,
en stelde je toch in Meriba op de proef bij de wateren van de rebellie?
9. Luister, Mijn volk, Ik wil je waarschuwen!
0, wilde je toch maar naar Mij luisteren, Israël.
10. Laat er bij jullie geen onechte goden zijn,
werpen jullie je niet aanbiddend neer voor een vreemde god.
11. Ik ben de Eeuwige, jullie God, die jullie uit Egypte heb gehaald.
Open wijd je mond en Ik zal je honger stillen."

12. "Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn stem,
Israël wilde Mij niet.
13. Toen zond Ik hen heen in hun eigengereidheid.
Zij gingen zoals zij het goeddachten.
14. 0, als Mijn volk maar naar Mij wil luisteren,
als Israël maar wil gaan langs Mijn wegen!
15. Dan zal Ik terstond hun vijanden neerslaan
en Mijn hand zal zich keren tegen hun verdrukkers."

16. Die de Eeuwige haten, zullen Israël nederig hulde brengen.
Een goede tijd zal er zijn voor hen, voor altijd.
17. De Eeuwige zal hen voeden met de beste tarwe,
Hij geeft hun in overvloed honing, die vloeit uit de rotsen.

Wis en waarachtig.


This is the website of Peter van 't Riet