Liturgische teksten

De maaltijd na de dienst - Peter van 't Riet - 2011

De maaltijd is in het jodendom altijd een vorm geweest om de familieband, vriendschap en gemeenschappelijkheid te vieren. Omdat religie en dagelijks leven met elkaar verweven zijn staan maaltijden ook altijd in het teken van herinnering (gedenken) en bezinning (verhalen en discussie). In tegenstelling tot het christendom behoort de maaltijd in het jodendom niet tot de eredienst, maar is in beginsel een particuliere aangelegenheid. Gemeenten die in hun liturgische praktijk Jezus willen volgen vanuit zijn joodse levenswijze, doen er daarom goed aan de eredienst eerst af te ronden en aansluitend brood en wijn te vieren. De gang van zaken na afloop van een dienst kan eenvoudig als volgt worden opgezet.

De maaltijd na de dienst

Voorgesneden of vooraf gebroken brood wordt tijdens de dienst in mandjes klaargezet of na afloop binnegebracht.

Datzelfde geldt voor de wijn en de druivensap die in glazen zijn geschonken (drinken uit één beker is niet meer van deze tijd).

De voorganger zegt nu:

"Lieve gemeente,
samen eten wij het brood en drinken we de wijn
in herinnering aan Jezus' laatste maaltijd,
wetend dat hij de Eeuwige, de Tora, zijn volk Israël en de mensheid
trouw bleef tot in de dood.
Zijn leven en zijn trouw inspireren ons
bij ons werk als partner van God in de schepping
en verbinden ons onopgeefbaar met zijn volk Israël
om een wereld van vrede en vreugde na te streven.
Laten dit brood en deze wijn
daar een voorproefje van zijn."

De voorganger neemt nu een mandje met brood ter hand en zegt de lofprijzing over het brood. Hij eet als eerste en laat daarna de mandjes rondgaan, waarna ieder een stuk brood eet. Dit kan naar keuze zittend of staande gebeuren.

Daarna worden de glazen met wijn en druivensap uitgedeeld of door de deelnemers van de tafel genomen. Als iedereen een glas in de hand heeft, zegt de voorganger de lofprijzing over de wijn, waarna iedereen een dronk neemt. Na deze dronk heft men het glas en wenst men elkaar iets goeds toe, zoals "lechajim", "op het leven", of "sjalom", "op ons welzijn". Dit onderdeel wordt, met uitzondering van wie slecht ter been is, staande verricht.

Hierna kan men de bijeenkomst beëindigen of informeel bijeen blijven voor een gezellig samenzijn.


This is the website of Peter van 't Riet