Liturgische teksten

Doopformule - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011

In mijn boek Christendom à la Jezus, hoofdstuk 8, heb ik laten zien dat de christelijke doop in de eerste joods-christelijke gemeenten niet anders was dan het joodse rituele bad dat bekeerlingen ondergingen bij hun overgang tot het jodendom. Bij dit bad wordt men niet gedoopt - al of niet door onderdompeling -, maar doopt men zichzelf door, onder toezicht van getuigen, geheel naakt "kopje onder" te gaan. 

Vandaag is een dergelijk vorm van doop moeilijk terug te krijgen in de christelijke kerken. Voor kerken die kinderdoop praktizeren, betekent dat een grote verandering in hun verhouding tot kinderen. In kerken die volwassenendoop door onderdompeling praktizeren betekent het dat de doophandeling niet langer gedaan kan worden in feestelijke doopdiensten, maar naar de beslotenheid van een kerkelijk badhuis moet worden verplaatst. Welke doophandeling men ook toepast, vanuit een joods-christelijk perspectief is onderstaande "doopformule" bruikbaar. Zij kan gezegd worden tijdens de doophandeling of direct aansluitend, al of niet uitgesproken door de gemeente.

Doopformule

N.N., 

Jou groeten de gelovigen, 
die je zijn voorgegaan:

Abraham, Izaäk en Jakob,
Sara, Rebekka, Lea en Rachel,
Mozes en de profeten,
de leraren van Israël,
Jezus en de apostelen,
en al die naamloze gelovigen
die leer en leven hebben doorgegeven.

Jou groeten de gelovigen
die nu met ons leven
over de hele bewoonde wereld.

Jou groeten de gelovigen
die na je zullen komen,
je kinderen en kleinkinderen
en alle komende geslachten.

Vrede zij met je in ons midden.

Deze doopformule is een variant op de doopformule die Will J. Barnard gebruikte in de jaren '70 (Eredienst 13, nr. 3, 1979, p. 77-83).


This is the website of Peter van 't Riet