Liturgische teksten

Openingsgebed - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011

Onderstaand openingsgebed is geïnspireerd door het Mah-tovoe gebed, dat door sommige joden gezegd wordt bij het binnengaan van een synagoge op sjabbat en feestdagen. Mah-tovoe is te vinden in de siddoer van Dasberg (NIK, 1977, p. 1-2). Toelichting en commentaar op Mah-tovoe is te vinden in mijn brochure Drie openingsgebeden uit de Siddoer.

Onderstaand gebed kan gebruikt worden bij het openen van bijeenkomsten waarin joods-christelijke thema's aan de orde komen, zoals leerdiensten, leerhuisavonden en andere studiebijeenkomsten.

Openingsgebed

Hoe goed zijn je tenten, o Jakob,
je woningen, o Israël! (Numeri 24:5)

Door de overvloed van Je vriendschap 
mag ik Je huis binnengaan,

mij buigen naar Je heilige tempel,
met ontzag voor Jou, o God (Psalm 5:8).

Ik houd, Eeuwige, van het huis waar Jij bent,
van de plaats waar Jij vereerd wordt (Psalm 26:8)

Opgaan wil ik en mij buigen
voor de Eeuwige die mij gemaakt heeft (Psalm 95:6).

Dat mijn gebed tot Jou mag komen, o Eeuwige,
op een moment dat Je het wel wilt aanvaarden.

God, antwoord mij met Je grote vriendschap 
en de betrouwbaarheid van Je hulp (Psalm 69:14).

En ieder zegge: Amen.


This is the website of Peter van 't Riet