Vraag & Antwoord

De messianiteit van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2011
Was Jezus messias of alleen een voorbeeldfiguur?

Vraag : Als ik je boeken lees, dan komen er allerlei beelden van Jezus naar voren: hij was een leraar van de Thora, hij was een profeet, hij verkonidgde het Koninkrijk, hij was een Mozes-figuur, een Jozua-figuur etc. Mijn vraag is; hoe kijk je tegen Jezus aan? Zie je hem alleen als een goed voorbeeld voor de mens, of zie je hem ook als messias?

Antwoord : Ik zie Jezus vooral als brug naar de Tora en daarmee als brug naar de Eeuwige, geprezen zij Hij. Dat is een messiaanse functie en of je hem daarom messias of een messiaanse gestalte noemt, is mij om het even. Als we hem maar niet vergoddelijken en hem niet losmaken van de Tora, dan doet het er eigenlijk niet zoveel toe welk beeld we precies van Jezus hebben. Ieder mag zijn eigen beeld van hem vormen. Dat hebben de evangelisten ook gedaan, want die kijken ook alle vier verschillend tegen hem aan. Door die beelden te bestuderen vind je uiteindelijk je eigen beeld van hem. En je krijgt de Tora erbij!


This is the website of Peter van 't Riet