Brochure

Drie openingsgebeden uit de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over de gebeden Mah-tovoe, Jiegdal en Adon-olam

Folianti-reeks nr. 25 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-17-9 - 21 pagina's. Deze brochure is verkrijgbaar bij Folianti.

Drie openingsgebeden uit het joodse gebedenboek (de Siddoer)
In het vorige nummer in de Folianti-reeks (24) onder de titel "Inleiding tot de Siddoer" heeft de auteur laten zien hoe rijk het joodse gebedenboek is aan gebedsteksten, lofprijzingen en liederen uit alle perioden van de joodse geschiedenis. Elk van die teksten vormt een pareltje op zichzelf. In deze brochure bespreekt hij drie gebeden uit het begin van de Siddoer, die behoren tot de openingsgebeden van het morgengebed zoals het in onze streken gebeden wordt. Hoewel men er voor kan kiezen de gebedsteksten zonder enig commentaar tot zich door te laten dringen, kan een toelichting bij wat men leest, het gebruik van de gebeden meer diepgang geven. Daarom zijn bij de drie behandelde gebeden een korte inleiding, de Hebreeuwse tekst, een Nederlandse vertaling en een commentaar opgenomen in de hoop dat deze gebedsteksten daardoor in een breder perspectief komen te staan.

Mah-tovoe, Jiegdal en Adon-olam
Mah-tovoe is het gebed dat gereciteerd wordt bij het betreden van synagoge en leerhuis. Het bestaat uit een compilatie van diverse psalmteksten. Jiegdal is een verdichting van de 13 geloofsartikelen van de grote joods-middeleeuwse geleerde Rabbi Mozes ben Maimon, beter bekend als Maimonides. Het Adon-olam, dat eveneens een middeleeuws gedicht is, beschrijft de majesteit van Gods koningschap in combinatie met zijn liefdevolle betrokkenheid bij het lot van de mensen.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Hoe goed zijn jouw tenten, o Ja'akov (Mah-tovoe)
3. Groot en geprezen is de levende God (Jiegdal)
4. Heer van de wereld (Adon-olam)
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet