Nieuwe Testament

Hieronder vind je artikelen over aspecten van het Nieuwe Testament die Peter van 't Riet publiceerde in diverse media. Klik op de titel om het artikel te lezen.

Johannes’ bevraagt Jezus - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Matteüs 11:2-11 - Wie deze perikoop behandelt, moet eigenlijk doorlezen tot vers 14 of 15. In vers 2 zit al direct een vertaalprobleem. De vertaling ‘de werken van de Christus’ (NBG-1951) is sterk theologiserend. De hoofdletter suggereert dat hier... Meer/More info...
De vraag naar de opstanding - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 20:27-38 - Dit verhaal heeft Lukas overgenomen uit zijn bronnen Markus en Matteüs,(1) waarna hij er zijn eigen formulering aan heeft gegeven. Omdat geen van de drie evangelisten sympathiek stond tegenover de Sadduceeën, is de strekking van... Meer/More info...
De gelijkenis van de vasthoudende weduwe - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 18:1-8 - Een typisch Lukasverhaal dat men in de andere evangeliën niet aantreft. Ik had over deze gelijkenis eens een gesprek met Willem Zuidema (zijn nagedachtenis zij tot zegen) die niet kon begrijpen dat een rechter in Israël zo onrechtvaardig... Meer/More info...
De rijke man en de arme Lazarus - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 16:19-31 - Deze gelijkenis, die geen parallel heeft in de andere evangeliën, is een typisch voorbeeld van Lukas’ vertelkunst, vergelijkbaar met de vertelkunst van de Hebreeuwse Bijbel: compact, gelaagd, indicatief, maatschappelijk relevant,... Meer/More info...
Jezus tafelt op sjabbat bij een leider van de Farizeeër - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 14: 1,7-14 - Lukas is de enige evangelist die vertelt dat Jezus bij de Farizeeën aan huis kwam om met hen de maaltijd te gebruiken, en wel drie keer (7:36; 11:37; 14:1). Lukas’ houding tegenover de Farizeeën is veel milder dan die van Markus en... Meer/More info...
Marta en Maria - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 10:38-42 - De familie ‘Marta, Maria en hun broer Lazarus’ uit Betanië bij Jeruzalem is vooral bekend uit het vierde evangelie. Elders heb ik betoogd dat dat evangelie ontstaan is in een kring rond Jezus’ vriend Lazarus.(1) Lucas heeft... Meer/More info...
De opwekking van de jongeling te Naïn - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 7:1-11 - Het gebeurt niet wekelijks dat op het leesrooster een evangelieverhaal staat samen met een Tenachverhaal waarop dat evangelieverhaal een midrasj vormt. Deze zondag (5 juni 2016) is dat wel het geval. Bij het schrijven van zijn verhaal over de... Meer/More info...
De raadselachtige dood van Judas - Peter van 't Riet - 2003
Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, jrg. 11 nr. 7, oktober 2003 - Een van de eigenaardigste verschillen tussen Matteüs en Lukas is de wijze waarop Jezus' leerling Judas aan zijn einde komt. Het gangbare beeld daarover vinden we bij Matteüs: nadat Judas Jezus heeft overgeleverd en de gevolgen van zijn... Meer/More info...
Ieder zijn eigen Jezus - Peter van 't Riet - 2002
Geza Vermes, Ieder zijn eigen Jezus, Ten Have, Baarn, 2002, 336 pag., ISBN 90 259 5306 9 - Geza Vermes, de auteur van dit boek, is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Oxford. Zijn vakgebied is de studie van joodse en christelijke geschriften uit de Oudheid, waaronder de Dode-Zeerollen, waarmee hij vanaf 1953 bezig is geweest.... Meer/More info...
Paulus in opspraak? - Peter van 't Riet - 2002
In NRC Handelsblad van 18 april j.l. las ik het bericht "Paulus was spion van Rome". Daarin wordt verslag gedaan van de theorie van Thijs Voskuilen, die als geschiedenisstudent onlangs afstudeerde in Groningen op een scriptie, waarin hij... Meer/More info...
De radicaliteit van Jezus en de Tora - Peter van 't Riet - 1998
De open poort, jrg. 78, nr. 10, Edegem, België, 1998 - Eeuwenlang zijn we in de kerk van mening geweest dat Jezus de Tora (de Wet van Mozes, Genesis t/m Deuteronomium) buiten werking heeft gesteld. Vandaag de dag vindt die opvatting echter steeds minder gehoor. Nieuwer onderzoek, ook door joodse... Meer/More info...
Midrasj-paradigma als oplossing voor de hemelvaart - Peter van 't Riet - 1997
Geweigerd door TROUW, gepubliceerd op deze website - Met veel waardering las ik de reactie van Van Veluw in Podium (27 mei 1997) op mijn bijdrage van 17 mei, waarin ik weer had gereageerd op zijn bijdrage van 7 mei. Het bredere wetenschapstheoretische kader van zijn gedachtengang is daardoor... Meer/More info...
Wiskunde levert geen bewijs voor Hemelvaart - Peter van 't Riet - 1997
TROUW, Podium, 17 mei 1997 - In Trouw van 7 mei schreef A.H. van Veluw over de lichamelijke hemelvaart van Jezus. Hoe kan het dat de lichamelijk opgestane Jezus in de ruimte is opgestegen en toch niet (nog steeds) ergens tussen de sterren zweeft? Hij verklaart dit vervolgens... Meer/More info...
Niet het vierde evangelie, maar zijn vertaling is anti-joods - Peter van 't Riet - 1997
TROUW Podium, 18 april 1997 - In Trouw van 17 maart 1997 werd het boek 'Als dit uit de Hemel is...' van Peter J. Tomson besproken (uitgegeven door de Folkertsma-Stichting). Het boek gaat over de verhouding van het Nieuwe Testament tot het jodendom. De kop boven het artikel... Meer/More info...
Zijn de evangeliën eigenlijk midrasjiem? - Will J. Barnard & Peter van 't Riet - 1985
Hervormd Nederland, 14 september 1985 - Zijn de evangeliën geen geschiedverhalen, maar midrasjiem, waarin met behulp van literaire middelen een verbinding wordt gelegd tussen evangelieverhaal en Tenach? Will Barnard en Peter van 't Riet proberen het aan te tonen. Een uitdagende en... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet