Lezing

Lezing Lukas versus MatteĆ¼s - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

In deze lezing komen de messiasopvattingen van de evangelisten Matteüs en Lukas aan de orde. Begonnen wordt met de verschillende messiasopvattingen in het jodendom van Jezus' tijd. Die vormen de achtergrond waartegen Matteüs en Lukas het optreden van Jezus beschreven hebben.

Vergelijking van hun evangelieverhalen met verhalen in Tenach (het Oude Testament) brengt een groot aantal karakteristieke verschillen tussen beide evangelisten aan het licht. Hun verhaal over Jezus ontvouwt zich als een messiaanse strategie, een manier om de messiaanse tijd naderbij te brengen. En daarover verschilden beide evangelisten sterk van mening. Welke messiaanse strategie propageerde Matteüs? Van welke was Lukas een voorstander? En hoe actueel zijn deze messiaanse strategieën nog vandaag?

De lezing is ontleend aan het boek Lukas versus Matteüs.


This is the website of Peter van 't Riet