Lezing

Lezing Hoe joods was Paulus? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Paulus was een jood, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat "joods" in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.

Het jodendom van die tijd bestond uit groeperingen die er nu niet meer zijn, zoals Sadduceeën, Farizeeën, Essenen, Hellenisten. Toch stond bij al deze groepen de Tora centraal in hun gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het jodendom van zijn tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? En is er verschil tussen zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen? In deze lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen.

De inhoud van de lezing is gedeeltelijk ontleend aan het boek De levensloop van Paulus. De lezing wordt onderstend met dia's.


This is the website of Peter van 't Riet